Politika privatnosti

Zaštita ličnih podataka na internet stranici www.nasaleze.rs

Dragis pharm d.o.o. je svestan činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.

Kako bismo rešili taj problem i pokazali da smo se obavezali na zaštitu ličnih podataka, izradili smo i sprovodimo politiku zaštite ličnih podataka na svojim Internet stranicama, te Vas molimo da je s vremena na vreme proverite, s obzirom na moguće izmene.

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Lične podatke prvenstveno prikupljamo kako bi mogli da Vam pošaljemo izmene i novosti elektronskom poštom, da Vas uključimo u učestvovanje u nagradnim igrama te obavestimo pobednika, pošaljemo publikacije, brošure i drugi reklamni materijal i odgovorimo na Vaša pitanja ili savete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Dragis pharm d.o.o. bez Vaše dozvole, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, u slučajevima propisanim zakonom, u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke.

Dragis pharm d.o.o. ne sakuplja podatke maloletnih osoba. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve lične podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje ličnih podataka od strane maloletnika ne bi se smelo odvijati bez odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko bi uprkos tome usledilo uspostavljanje kontakta na inicijativu maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe, Dragis pharm d.o.o. izričito odbija primanje bilo kakvih zahteva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namere kontakta.

Možete zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na Vaš zahtev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati da koristite te podatke. Ako želite da ostvarite to pravo, jednostavno nam se javite.

Slanjem ličnih podataka Dragis pharm d.o.o. ispitanik se ne odriče prava koja su zagarantovana propisanim zakonima Republike Srbije kojima se štite lični podaci, a posebno prava da zatraži ispravku ili brisanje vlastitih ličnih podataka iz naše baze ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama propisanih zakonima Republike Srbije.

Tajnost podataka

Dragis pharm d.o.o. se obavezuje da lične podatke neće učiniti dostupnim trećim licima, objavljivati, niti davati trećim licima na korišćenje bez prethodne saglasnosti korisnika na kojeg se odnose lični podaci.

Želimo da naglasimo da prilikom posete ovim stranicama Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ne želite da ih dobrovoljno otkrijete.

Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski upisuju, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Dragis pharm d.o.o. ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Slanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, bilo putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva.

Svi zaposleni u Dragis pharm d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Neovlašćeni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Ankete  i  upitnici

Povremeno na našim stranicama sprovodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Dragis pharm d.o.o. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadrži lične podatke.

Dragis pharm d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi sa našom politikom zaštite ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom internet adresom, molimo Vas da nam se javite.